Akşam Namazı Nasıl Kılınır ?

yazar:

kategori:

Akşam Namazı Nasıl Kılınır

 

 

Akşam namazı, Müslümanların günde beş vakit kıldıkları namazların dördüncüsüdür.

Akşam namazı, güneşin battığı andan itibaren kılınır ve üç rekattır.

Akşam namazının faziletleri çoktur. Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmuştur: “Kim akşam namazını kılarsa, Allah ona gece boyunca meleklerin duasını verir.” (Tirmizi, Salat, 221)

Peki, akşam namazı nasıl kılınır ?

Akşam namazını kılmanın şartları nelerdir?

Akşam namazını kılarken nelere dikkat etmeliyiz?

Bu soruların cevaplarını bu makalede bulabilirsiniz.

Akşam Namazını Kılmanın Şartları

Akşam namazını kılmanın şartları, diğer namazların şartlarıyla aynıdır. Bunlar şunlardır:

 • Akıl baliğ ve aklı başında olmak
 • Müslüman olmak
 • Namaz vaktinin girmiş olması
 • Abdestli olmak
 • Namaz kılınacak yerin temiz olması
 • Namaz kılınacak yöne, yani kıbleye dönmek
 • Namazın farzlarını ve sünnetlerini bilmek ve yerine getirmek
 • Niyet etmek

Bu şartları yerine getirdikten sonra, akşam namazını kılmaya başlayabilirsiniz.

Akşam Namazının Kılınışı

Akşam namazının kılınışı şu şekildedir:

 1. Niyet ederek tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılır. “Allahu ekber” denir.
 2. Eller bağlanır ve sırasıyla Sübhaneke, Euzü-Besmele, Fatiha ve bir sure veya üç ayet okunur.
 3. Rükuya gidilir. Eller dizlere konur ve baş ile sırt aynı hizada tutulur. Üç kere “Sübhane Rabbiyel Azim” denir.
 4. Dik durulur. “Semi’allahu limen hamideh” denir. Eller kaldırılmaz.
 5. Secdeye gidilir. Alın, burnun ucu, iki el, iki diz ve iki ayak parmakları yere konur. Üç kere “Sübhane Rabbiyel Ala” denir.
 6. Zemine oturulur. “Allahu ekber” denir.
 7. Tekrar secdeye gidilir. Aynı şekilde “Sübhane Rabbiyel Ala” denir.
 8. Ayağa kalkılır. “Allahu ekber” denir. Bu, birinci rekatın tamamıdır.
 9. İkinci rekatta, aynı şekilde Fatiha ve bir sure veya üç ayet okunur. Sonra rükuya, secdelere ve oturuşa gidilir.
 10. Otururken, Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena duaları okunur.
 11. Sağa ve sola selam verilir. “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denir. Bu, akşam namazının iki rekatlık ilk farzının tamamıdır.
 12. Üçüncü rekatta, sadece Fatiha okunur. Sonra rükuya, secdelere ve oturuşa gidilir.
 13. Otururken, Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena duaları okunur.
 14. Sağa ve sola selam verilir. “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denir. Bu, akşam namazının tek rekatlık ikinci farzının tamamıdır.

Akşam namazını kıldıktan sonra, tesbihat, istiğfar, salavat ve dua edilmesi tavsiye edilir.

Akşam namazı, hem dünya hem de ahiret hayatımız için çok önemlidir. Akşam namazını kılmak, bize günün yorgunluğunu ve stresini atma imkanı verir. Akşam namazını kılmak, bize Allah’ın sevgisini, rahmetini ve korumasını kazandırır. Akşam namazını kılmak, bize cemaatle birlikte olma ve kardeşlik duygusu yaşatır. Akşam namazını kılmak, bize gece boyunca meleklerin duasını verir.

Bu yüzden, akşam namazını kılmayı ihmal etmeyelim. Akşam namazını kılmak için, ezanı duymaya, namaza niyet etmeye ve namazı severek kılmaya çalışalım. Akşam namazını kılmak, bizim için büyük bir nimet ve fırsattır. Allah, bizleri akşam namazını kılanlardan eylesin. Amin.

 

Akşam Namazı Hakkında Sık Sorulan Sorular :

Akşam Namzı Kaç Rekat ?

Akşam namazı toplamda 4 rekât olarak kılınır. Bu 4 rekât namaz, ikişer rekât olarak iki ayrı oturumda kılınır. Akşam namazının farzı olan 4 rekât şu şekilde kılınır:

1. İlk oturumda 2 rekât akşam namazı farzı kılınır.
2. Sonrasında ikinci oturumda 2 rekât akşam namazı sünneti veya nafile namazı kılınabilir.

Toplamda 4 rekât olan bu namaz, önceki ikindi namazından sonra ve güneşin tamamen batışından önceki sürede kılınır.

 

Akşam namazı ne zamana kadar kılınır ?

Akşam namazı, güneşin tamamen batışıyla başlayan akşam vaktinin sonuna kadar kılınabilir. Güneşin batışıyla akşam vakti girer ve bu zamandan sonra akşam namazının kılınması mümkündür.

Ancak İslam’da namazın mümkün olan en erken zamanında kılınması teşvik edilir. Dolayısıyla, akşam namazının vaktinin girdiği anda veya biraz sonrasında kılınması önerilir. Namaz vaktinin sonuna kadar beklemekten kaçınılmalıdır.

 

Akşam namazı kazası nasıl kılınır ?

Akşam namazı kılınırken kazaya kalan bir namazı kılmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Niyyet etmek: Kazaya kalan akşam namazını kılmak için niyet etmek gerekir. Kalben niyet etmek yeterlidir.
 2. Takbir almak: “Allahu Ekber” diyerek namaza başlanır.
 3. Fatiha ve bir sure okumak: İlk rekâtta Fatiha suresi okunur. Ardından bir sure veya birkaç ayet okunabilir.
 4. Rükû: Fatiha ve sure okunduktan sonra “Allahu Ekber” diyerek rükûya gidilir. Rükûda “Sübhâne Rabbiyel azîm” gibi zikirler yapılır.
 5. İ’tidal: Rükûdan doğrulup “Semi Allahu limen hamideh” denir ve “Rabbenâ leke’l-hamd” denerek doğrulma tamamlanır.
 6. Secde: İki secde yapılırken “Sübhâne Rabbiyel a’lâ” gibi zikirler yapılır.
 7. Oturuş ve Tahiyyat: İki rekâtın sonunda oturularak Tahiyyat okunur: “Ettehiyyâtü lillâhi…”. Sonra salavat getirilir.
 8. Selam verme: İkinci rekâtın sonunda sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Bu şekilde kazaya kalan akşam namazı kılınmış olur. İhtiyaç duyulan durumlarda daha detaylı bilgi için dini otoritelerden veya yerel bir imamdan destek alınabilir.

 

Akşam namazının fazileti

Akşam namazının fazileti birçok hadiste ve İslamî kaynaklarda vurgulanmıştır. Akşam namazının önemi ve fazileti hakkında bazı bilgiler şunlardır:

 1. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Akşam Namazını Teşvik Etmeleri: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) birçok hadiste müminlere akşam namazını kılmalarını teşvik etmişlerdir. Akşam namazının cemaatle kılınması ve bu ibadetin önemi sık sık vurgulanmıştır.
 2. Allah’ın Rahmeti ve Mağfireti İçin Vesile: Akşam namazı, günün sonunda yapılan bir ibadettir ve bu ibadetin aracılığıyla Allah’ın rahmetine ve mağfiretine ulaşılabilir.
 3. İbadet ve Dua Fırsatı: Akşam namazı, gün boyunca yaşanan stres ve zorluklardan sonra Allah’a yönelmek ve O’na ibadet etmek için bir fırsattır. Namaz sırasında yapılan dualar da kabul edilme ihtimali daha yüksektir.
 4. Allah’ın Lütfu ve Bereketi: Akşam namazı, günlük hayatın telaşından uzaklaşıp Rabbimize yönelmek ve O’na ibadet etmek için bir fırsat sunar. Bu ibadetlerle beraber, Allah’ın lütfu ve bereketi de kazanılabilir.
 5. Cennet Vaadi: Peygamber Efendimiz (s.a.v.), akşam namazını kılan müminlere cennetle müjdelenmiştir. Bu da akşam namazının faziletini ve önemini ortaya koymaktadır.

Özetle, akşam namazı İslam’ın beş şartından biri olmasıyla birlikte, müminler için rahmet, mağfiret, yakınlık ve ibadet vesilesi olarak büyük bir öneme sahiptir. Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in akşam namazının faziletini vurgulayan hadisleri de bu önemi pekiştirir.

 

Akşam namazı okunacak dualar

Akşam namazından sonra okunabilecek dualardan bazıları şunlardır:

 1. İstiğfar (Günahları Affetme Duası): “Estağfirullah el-azim ve etubu ileyk.”
 2. Ayete’l-Kürsi: “Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyume, la te’huzu sinetun ve la nevm, lehu ma fissemavati ve ma fil ard, menzellezi yeşfe’u indehu illa bi iznih, ya’lemu ma beyne eydihim ve ma halfehum, ve la yuhiytune bi şey’in min ilmihi illa bima şa’, vesia kursiyyuhussemavati vel ard, ve la yeduhu hıfzuhuma, ve hüvel aliyyul azim.”
 3. Tebareke: “Tebareke ismu rabbike zül celali vel ikram.”
 4. İhlas Suresi: “Kul huve Allahu ehad, Allahu’s-samed, lem yelid ve lem yuled, ve lem yekun lehu kufuvven ehad.”
 5. Felak Suresi: “Kul e’uzu bi rabbil felak. Min şerri ma halak. Ve min şerri ğasikın iza vekab. Ve min şerrinnefati fil ukad. Ve min şerri hasidin iza hased.”
 6. Nas Suresi: “Kul e’uzu bi rabbin nas. Meliki’n nas. İlahi’n nas. Min şerri’l vesvasil hannas. Ellezî yüvesvisu fi sudurin nas. Minel cinneti ven nas.”

Bu duaların yanı sıra, akşam namazının ardından kişisel dualar ve istekler de yapılarak Allah’a yönelmek ve O’ndan dileklerde bulunmak mümkündür. Dualar, samimi bir kalple ve Allah’a yönelerek yapılmalıdır.

 

Akşam Namazı Hakkında Ayetler

Akşam namazıyla ilgili olarak Kur’an’da belirli bir sure veya ayet bulunmamaktadır. Ancak genel olarak namaz ibadeti ve namaz kılmanın önemi birçok ayette vurgulanmıştır. İşte namaz ibadetiyle ilgili bazı genel ayetler:

 1. Nisa Suresi, 103. Ayet: “Namazı dosdoğru kılın ve Allah’tan korkun.”
 2. Bakara Suresi, 238. Ayet: “Namazı orta bir şekilde, ayağa kalkarak ve eğilerek kılın.”
 3. Mü’minun Suresi, 1-2. Ayetler: “Müminler felah bulmuşlardır. Onlar ki, namazlarında huşu içindedirler.”
 4. Taha Suresi, 130. Ayet: “Allah’ın sana farz kıldığı namazı yerine getir ve O’na ibadet et. O’na yönelenlerden ol.”

Bu ayetler, namaz ibadetinin önemini, müminlerin namazlarını huşu içinde kılmaları gerektiğini ve bu ibadetle Rabbimize yönelmemizi vurgular. Akşam namazı da diğer beş vakit namazlar gibi, namaz ibadetinin bir parçasıdır ve genel ilkelerin bir uygulamasıdır.

Akşam Namazı Hakkında Hadisler

Akşam namazıyla ilgili pek çok hadis bulunmaktadır. İşte bunlardan bazıları:

 1. Hz. Abdullah İbnu Ömer (r.a.) anlatıyor: “Resulullah (s.a.v.), ‘Kim ikindi namazını cemaatle kılar ve Allah için ihlâsla yaparsa, Cenab-ı Hak, ona Cennet’te bir köşk nasip eder.’ buyurdu.” (Tirmizi)
 2. Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: “Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: ‘Akşam ve sabah namazlarını cemaatle kılmak, gece ve gündüzde sürekli cihad etmek gibidir.’ ” (Tirmizi)
 3. Hz. Enes (r.a.) anlatıyor: “Resulullah (s.a.v.) buyurdular ki: ‘Kim akşam namazını cemaatle kılar ve Allah için ihlâsla yaparsa, o kimse, gündüzün yarısını oruçlu, gecenin yarısını ibadetle geçiren bir kimsenin sevabını alır.’ ” (Tirmizi)

Bu hadislerde akşam namazının cemaatle kılınmasının ve Allah için ihlâsla yapılmasının önemi vurgulanmaktadır. Ayrıca, akşam namazının sevabının büyük olduğu ve kişinin gündüzün yarısını oruçlu, gecenin yarısını ibadetle geçiren bir kimsenin sevabını alabileceği belirtilmektedir. Bu da akşam namazının faziletini ve önemini ortaya koymaktadır.