Abdest nasıl alınır

Abdest Nasıl Alınır

yazar:

kategori:

Abdest Nasıl Alınır?

Abdest nasıl alınır

Abdest Almak , İslam dininde namaz kılmak, Kur’an okumak ve diğer ibadetleri yapmak için gerekli olan temizlik işlemidir. Abdest almak, hem bedeni hem de ruhu arındırmak, Allah’a yaklaşmak ve ibadete hazırlanmak için önemlidir. Abdest almanın belli kuralları ve sırası vardır. Bu makalede, abdest nasıl alınır sorusunun cevabını adım adım anlatacağız. Bu makale, nasil.com.tr sitesinde yayınlanmak üzere hazırlanmıştır.

Abdest Almanın Şartları

Abdest almak için öncelikle bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bunlar şunlardır:

 • Abdest alacak kişinin Müslüman olması
 • Akıl baliğ olması
 • Abdest alacak suyun temiz, helal ve kullanılabilir olması
 • Abdest alınacak yerin temiz ve uygun olması
 • Abdest alacak kişinin üzerindeki kıyafetlerin temiz ve helal olması
 • Abdest alacak kişinin niyet etmesi
 • Abdest alacak kişinin abdest bozan durumlardan uzak olması

 Abdest Alırken Nasıl Niyet Edilir?

Abdest alırken niyet etmek, abdestin sünnetlerinden biridir.

Niyet, Allah rızası için bir eylem gerçekleştirmenin İslami bir kavramıdır. Niyet, kalpten yapılır ve yüksek sesle söylenmez.

Abdest almaya başlamadan önce, “Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya” diye kalben niyet edilir.

Niyet ederken, “Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm” okunması da tavsiye edilir

Abdest alırken niyet etmenin önemi, abdestin ibadet olmasını sağlamasıdır. Abdest alırken niyet etmeyen kişi, sadece bedenen temizlenmiş olur, ama abdestin manevi faydalarından mahrum kalır. Abdest alırken niyet etmek, abdestin şartlarından değil, sünnetlerinden olduğu için, niyet etmeyi unutan veya bilmeyen kişi, abdestini yenilemek zorunda değildir. Ancak, abdest alırken niyet etmeyi öğrenmek ve alışkanlık haline getirmek, abdestin hikmetine uygun davranmak ve abdestin sevabını artırmak için gereklidir

Abdest Nasıl Bozulur ? abdest almayı gerektiren haller ? :

 • İdrar, gaita, meni, mezi, vedi gibi vücuttan çıkan şeyler
 • Hayız, nifas, istihaza gibi kadınların kanamaları
 • Kusmak
 • Bilinç kaybı, uyku, bayılma gibi haller
 • Cinsel ilişki
 • İslam dışı bir dine girmek veya dinden çıkmak

Abdest Almanın Sırası

Abdest almanın sırası, abdest alacak kişinin niyet ettikten sonra yapması gereken işlemlerin belirli bir düzene göre yapılmasıdır. Abdest almanın sırası şöyledir:

 1. Euzü besmele çekerek elleri bileklere kadar yıkamak
 2. Ağız ve burnu üçer defa yıkamak
 3. Yüzü üç defa yıkamak
 4. Sağ kolu dirseğe kadar üç defa yıkamak
 5. Sol kolu dirseğe kadar üç defa yıkamak
 6. Başın dörtte birini mesh etmek (ıslak elle başa dokunmak)
 7. Sağ ayağı topuklara kadar üç defa yıkamak
 8. Sol ayağı topuklara kadar üç defa yıkamak

Abdest alma sırası bu şekilde tamamlanır. Abdest alan kişi, abdestini tamamladıktan sonra şu Abdest duasını okuyabilir:

“Eşhedü en lâ ilâhe illallahü vahdehü lâ şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Allahümmec’alnî mine’t-tevvâbîne vec’alnî mine’l-mütetahhirîn.”

Bu duanın anlamı şöyledir:

“Allah’tan başka ilah olmadığına ve O’nun ortağı bulunmadığına, Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim. Allah’ım! Beni tevbe edenlerden ve temizlenenlerden eyle.”

Abdest almak, Müslümanların günlük hayatında önemli bir yere sahiptir. Abdest, hem bedensel hem de ruhsal bir temizliktir. Abdest alan kişi, Allah’ın rızasını kazanmak, günahlardan arınmak ve ibadetlerini daha iyi yapmak için abdest alır. Abdest, aynı zamanda sağlığa da faydalıdır. Abdest alırken yapılan işlemler, vücudun bazı organlarını temizler, kan dolaşımını artırır, enfeksiyonlara karşı korur ve stresi azaltır. Abdest almak, Müslümanların hem dünya hem de ahiret hayatını güzelleştiren bir ibadettir.

Abdestin Faziletleri

Abdest, Müslümanların namaz kılmadan önce yaptıkları temizlik işlemidir. Abdest, hem bedeni hem de ruhu temizlemek için yapılır. Abdestin faziletleri, Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde açıkça belirtilmiştir. Abdest alan kişi, hem Allah’ın rızasını kazanır hem de pek çok hayırlı sonuç elde eder. İşte abdestin faziletleri hakkında bilmeniz gerekenler.

Abdest, Günahları Silen Bir Vesiledir

Abdest, günahları silen bir vesiledir. Peygamber Efendimiz (s.a.v), abdest alan kişinin günahlarının abdest suyu ile döküldüğünü ve abdestin parmak aralarından çıktığını haber vermiştir. Bu hadis-i şerif şöyledir:

“Kim güzelce abdest alırsa, abdest suyu ile beraber günahları da parmak uçlarından çıkar. Nitekim yaprağın düştüğü gibi.” (Müslim, Taharet, 31)

Bu nedenle, abdest alırken niyet etmek, abdestin sünnetlerine dikkat etmek ve abdesti güzelce almak çok önemlidir. Abdest, kişiyi küçük günahlardan arındırır. Ancak büyük günahlar için tövbe etmek gerekir.

Abdest, Şeytanın Vesvesesinden Korur

Abdest, şeytanın vesvesesinden korur. Şeytan, insanın kalbine kötü düşünceler ve şüpheler sokmaya çalışır. Abdest alan kişi, şeytanın etkisinden uzaklaşır ve kalbi huzur bulur. Bu konuda şu hadis-i şerif vardır:

“Abdest alan kimse, şeytanın vesvesesinden kurtulur.” (İbn-i Mâce, Taharet, 11)

Abdest, aynı zamanda kişiyi kötü söz ve davranışlardan da alıkoyar. Abdestli olan kişi, Allah’ın emirlerine daha çok riayet eder ve haramlardan kaçınır. Abdest, kişinin imanını ve takvasını arttırır.

Abdest, Cennetin Kapılarını Açar

Abdest, cennetin kapılarını açar. Abdestli olarak ölen kişi, cennete girmeye hak kazanır. Abdestli olarak namaz kılan kişi, cennetin sekiz kapısından istediği kapıdan girebilir. Bu konuda şu hadis-i şerifler vardır:

“Kim abdestli olarak ölürse, cennete girer.” (Tirmizi, Cenâiz, 70)

“Kim güzelce abdest alır, sonra da iki rekât namaz kılarak Allah’tan başka hiçbir şeyi kalbine getirmezse, cennetin sekiz kapısı da ona açılır. Dilediği kapıdan girer.” (Müslim, Salât, 14)

Abdest, cennetin nimetlerine ulaşmak için bir fırsattır. Abdestli olan kişi, Allah’ın rahmetine ve mağfiretine nail olur. Abdest, kişiyi ahirette mutlu edecek bir ameldir.

Abdestin Faziletleri

Abdestin faziletleri saymakla bitmez. Abdest, Müslümanların ibadetlerinin ön şartıdır. Abdest, kişinin hem dünyada hem de ahirette hayır ve bereket kazanmasına vesile olur. Abdest, kişiyi günahlardan, şeytandan, kötülüklerden ve belalardan korur. Abdest, kişiyi cennete yaklaştırır ve cehennemden uzaklaştırır. Abdest, kişinin yüzünü, elini, ayağını ve vücudunu nurlandırır. Abdest, kişinin kalbini temizler ve ruhunu yüceltir. Abdest, kişinin imanını güçlendirir ve ibadetini güzelleştirir.

Abdestin faziletleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, nasıl.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu sitede, abdestin nasıl alınacağı, abdestin sünnetleri, abdestin farzları, abdestin bozan şeyler, abdestin duaları ve daha pek çok konu hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Abdest, Müslümanların hayatının bir parçasıdır. Abdesti ihmal etmeyin, abdestin faziletlerinden faydalanın.

Yüzü Bir Kere Yıkamak

Abdestin ilk farzı, yüzü bir kere yıkamaktır. Yüz, iki kulak memesi ve saç kesimi ile çene arasıdır. Yüzü yıkarken, gözlerin içi, kaşların altı, burun delikleri, sakal ve bıyığın içi de yıkanmalıdır. Yüzü yıkarken, suyun her yere ulaşmasına dikkat etmek gerekir. Yüzü yıkamak, kişiyi günah kirlerinden arındırır ve yüzünü nurlandırır.

İki Kolu Dirsekleri ile Birlikte Bir Kere Yıkamak

Abdestin ikinci farzı, iki kolu dirsekleri ile birlikte bir kere yıkamaktır. Eller, bileklerden başlayarak dirseklerin üstüne kadar yıkanmalıdır. Ellerin içi, parmak araları, tırnaklar, bilezik ve yüzük gibi takıların altı da yıkanmalıdır. Elleri yıkarken, suyun her yere ulaşmasına dikkat etmek gerekir. Elleri yıkamak, kişiyi günah kirlerinden arındırır ve ellerini nurlandırır.

Başın Dörtte Bir Kısmını Meshetmek

Abdestin üçüncü farzı, başın dörtte bir kısmını meshetmektir. Mesh, yaş eli başa sürmektir. Başın dörtte bir kısmı, saçlı veya saçsız olsa da, alından başlayarak ensenin üstüne kadar olan kısımdır. Başın dörtte bir kısmını meshederken, ellerin parmakları açık olmalı ve başın her tarafına değmelidir. Başın dörtte bir kısmını meshetmek, kişiyi günah kirlerinden arındırır ve başını nurlandırır.

Ayakları İki Yandaki Topuk Kemikleri ile Birlikte Bir Kere Yıkamak

Abdestin dördüncü farzı, ayakları iki yandaki topuk kemikleri ile birlikte bir kere yıkamaktır. Ayaklar, ayak bileklerinden başlayarak topuk kemiklerinin üstüne kadar yıkanmalıdır. Ayakların altı, parmak araları, tırnaklar, çorap ve ayakkabı gibi giysilerin altı da yıkanmalıdır. Ayakları yıkarken, suyun her yere ulaşmasına dikkat etmek gerekir. Ayakları yıkamak, kişiyi günah kirlerinden arındırır ve ayaklarını nurlandırır.

Abdestin Farzları

Abdestin farzları, abdest alırken yapılması gereken dört temel işlemdir. Bu farzlar, Kur’an-ı Kerim’de Maide suresinin 6. ayetinde belirtilmiştir. Farklı mezheplerde abdestin farzlarına niyet, tertip, muvalat, delk gibi bazı şartlar da eklenmiştir. Abdestin farzlarını yerine getirmeden abdest geçerli olmaz. Abdestin farzlarının yanında, abdestin sünnetleri ve adabına da dikkat etmek gerekir. Abdest, Müslümanların ibadetlerinin ön şartıdır. Abdest, kişinin hem dünyada hem de ahirette hayır ve bereket kazanmasına vesile olur.

Abdestin farzları hakkında daha fazla bilgi edinmek için, nasıl.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu sitede, abdestin nasıl alınacağı, abdestin sünnetleri, abdestin faziletleri, abdestin bozan şeyler, abdestin duaları ve daha pek çok konu hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Abdest, Müslümanların hayatının bir parçasıdır. Abdesti ihmal etmeyin, abdestin farzlarına riayet edin.

Abdestin Sünnetleri

Abdest, Müslümanların namaz kılmadan önce yaptıkları temizlik işlemidir. Abdest, hem bedeni hem de ruhu temizlemek için yapılır. Abdestin sünnetleri, abdest alırken Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından uygulanan ve tavsiye edilen işlemlerdir. Bu sünnetler, abdestin farzlarından sonra gelir ve abdestin tam ve güzel olmasını sağlar. Abdestin sünnetlerini yapmak, kişiye sevap kazandırır ve abdestin faziletlerinden faydalanmasına vesile olur. İşte abdestin sünnetleri hakkında bilmeniz gerekenler.

Abdeste Niyet Etmek

Abdestin ilk sünneti, abdeste niyet etmektir. Niyet, kalben abdest almaya karar vermektir. Niyet, dil ile söylenmesi gerekmez, ancak söylenirse daha faziletlidir. Niyet, abdestin başında yapılmalıdır. Niyet, abdestin maksadını ve niçin alındığını belirtmelidir. Niyet, kişinin abdeste saygı duymasını ve abdestin değerini anlamasını sağlar.

Elleri Üç Kere Yıkamak

Abdestin ikinci sünneti, elleri üç kere yıkamaktır. Eller, bileklerden başlayarak parmak uçlarına kadar yıkanmalıdır. Elleri yıkarken, parmak araları ve tırnaklar da ovulmalıdır. Elleri yıkamak, kişiyi abdeste hazırlar ve ellerini temizler. Elleri yıkamak, aynı zamanda namaz kılmadan önce elleri yıkamanın sünneti olduğunu hatırlatır.

Ağız ve Burnu Üçer Kere Yıkamak

Abdestin üçüncü sünneti, ağız ve burnu üçer kere yıkamaktır. Ağız ve burnu yıkamak, aynı avuç suyu ile veya ayrı ayrı yapılabilir. Ağız ve burnu yıkarken, suyun her yere ulaşmasına dikkat etmek gerekir. Ağız ve burnu yıkamak, kişiyi abdeste devam etmeye hazırlar ve ağız ve burnunu temizler. Ağız ve burnu yıkamak, aynı zamanda oruçlu olmadığı zamanlarda ağız ve burnu bol su ile yıkamanın sünneti olduğunu hatırlatır.

Misvak Kullanmak

Abdestin dördüncü sünneti, misvak kullanmaktır. Misvak, dişleri temizlemek için kullanılan bir ağaç dalıdır. Misvak, abdest alırken veya abdestliyken kullanılabilir. Misvak, dişleri beyazlatır, ağız kokusunu giderir, diş etlerini güçlendirir ve diş çürüklerini önler. Misvak kullanmak, kişinin abdestini güzelleştirir ve ağzını temizler. Misvak kullanmak, aynı zamanda Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından çok sevilen ve tavsiye edilen bir sünnettir.

Abdestin Sünnetleri

Abdestin sünnetleri, abdest alırken Peygamber Efendimiz (s.a.v) tarafından uygulanan ve tavsiye edilen işlemlerdir. Bu sünnetler, abdestin farzlarından sonra gelir ve abdestin tam ve güzel olmasını sağlar. Abdestin sünnetlerini yapmak, kişiye sevap kazandırır ve abdestin faziletlerinden faydalanmasına vesile olur. Abdestin sünnetleri, abdeste niyet etmek, elleri üç kere yıkamak, ağız ve burnu üçer kere yıkamak ve misvak kullanmaktır. Abdestin sünnetlerinin yanında, abdestin adabına ve bozan şeylere de dikkat etmek gerekir. Abdest, Müslümanların ibadetlerinin ön şartıdır. Abdest, kişinin hem dünyada hem de ahirette hayır ve bereket kazanmasına vesile olur.

Abdestin sünnetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için, nasıl.com.tr sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu sitede, abdestin nasıl alınacağı, abdestin farzları, abdestin faziletleri, abdestin bozan şeyler, abdestin duaları ve daha pek çok konu hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Abdest, Müslümanların hayatının bir parçasıdır. Abdesti ihmal etmeyin, abdestin sünnetlerine riayet edin.

Abdesti Bozan Şeyler

Abdest, İslam dininde namaz kılma, Kur’an okuma ve bazı ibadetleri yapabilmek için bedenin belli kısımlarını yıkama veya meshetme yoluyla temizlenmesidir. Abdest, Müslümanların günlük hayatında önemli bir yere sahiptir. Abdest almak, hem bedeni hem de ruhu arındırır, ibadetlere hazırlık sağlar ve Allah’a yaklaşmayı kolaylaştırır.

Abdest almak için belli şartlar vardır. Bunlardan biri de abdestin bozulmamasıdır. Abdestin bozulması, abdestli olan bir kişinin abdestsiz hale gelmesi demektir. Abdestsiz olan bir kişi, abdestli olması gereken ibadetleri yapamaz. Abdestin bozulması, bazı durumlarda kaçınılmaz olabilir. Ancak, abdesti bozan şeyler nelerdir, nasıl anlaşılır ve ne yapılmalıdır? Bu soruların cevaplarını bu makalede bulabilirsiniz.

Abdesti Bozan Şeyler Nelerdir?

Abdesti bozan şeyler, genel olarak iki kategoriye ayrılabilir: Bedenden çıkan şeyler ve bedene giren şeyler. Bu iki kategorideki şeyler, abdesti bozdukları için, abdestli olan bir kişi bunlardan biriyle karşılaştığında, tekrar abdest alması gerekir. Aksi takdirde, abdestli sayılmaz.

Bedenden Çıkan Şeyler

Bedenden çıkan şeyler, abdesti bozan en yaygın şeylerdir. Bunlar şunlardır:

 • İdrar ve dışkı: İdrar ve dışkı, bedenin pis maddelerini dışarı atan organlardan çıkan şeylerdir. Bu şeyler, hem pis hem de necis (temizlenmesi gereken) oldukları için, abdesti bozarlar. Bu nedenle, tuvalet ihtiyacını gideren bir kişi, tekrar abdest almalıdır.
 • Meni, mezi ve vedi: Meni, mezi ve vedi, cinsel organlardan çıkan sıvılardır. Meni, cinsel ilişki veya mastürbasyon sonucu boşalan sıvıdır. Mezi, cinsel heyecan veya uyarılma durumunda çıkan sıvıdır. Vedi, idrar yaparken veya sonrasında çıkan sıvıdır. Bu sıvılar, hem pis hem de necis oldukları için, abdesti bozarlar. Bu nedenle, bu sıvılardan biriyle karşılaşan bir kişi, tekrar abdest almalıdır.
 • Kan, irin ve sarı su: Kan, irin ve sarı su, bedenin yaralanma, hastalık veya enfeksiyon durumlarında çıkardığı sıvılardır. Kan, damarlardan çıkan kırmızı renkli sıvıdır. İrin, yaralarda veya iltihaplı bölgelerde oluşan beyaz veya sarı renkli sıvıdır. Sarı su, yaralarda veya yanıklarda oluşan şeffaf veya sarı renkli sıvıdır. Bu sıvılar, hem pis hem de necis oldukları için, abdesti bozarlar. Bu nedenle, bu sıvılardan biriyle karşılaşan bir kişi, tekrar abdest almalıdır.
 • Tükürük, burun akıntısı ve ter: Tükürük, burun akıntısı ve ter, bedenin normal olarak çıkardığı sıvılardır. Tükürük, ağızdan çıkan sıvıdır. Burun akıntısı, burundan çıkan sıvıdır. Ter, ciltten çıkan sıvıdır. Bu sıvılar, temiz oldukları için, abdesti bozmazlar. Ancak, bu sıvılar, kan, irin veya sarı su ile karışmışlarsa, abdesti bozarlar. Bu nedenle, bu sıvılardan biriyle karşılaşan bir kişi, eğer sıvı temizse abdestini bozulmamış sayabilir, eğer sıvı pis ise tekrar abdest almalıdır.

Bedene Giren Şeyler

Bedene giren şeyler, abdesti bozan diğer bir kategoridir. Bunlar şunlardır:

 • Uyku, bayılma ve sarhoşluk: Uyku, bayılma ve sarhoşluk, bedenin normal işlevlerini kaybettiği veya azalttığı durumlardır. Uyku, bedenin dinlenme halidir. Bayılma, bedenin geçici olarak bilinç kaybı yaşadığı haldir. Sarhoşluk, bedenin alkollü içecekler veya uyuşturucu maddeler nedeniyle normalden farklı davrandığı haldir. Bu durumlar, bedenin kontrolünü kaybettiği için, abdesti bozarlar. Bu nedenle, bu durumlardan birine giren bir kişi, tekrar abdest almalıdır.
 • Kusma ve kan tükürme: Kusma ve kan tükürme, bedenin ağız yoluyla dışarı attığı şeylerdir. Kusma, mide veya bağırsaklardan gelen pis maddelerin ağızdan çıkmasıdır. Kan tükürme, ağız, boğaz, akciğer veya mide gibi organlardan gelen kanın ağızdan çıkmasıdır. Bu şeyler, hem pis hem de necis oldukları için, abdesti bozarlar. Bu nedenle, bu şeylerden birine sahip olan bir kişi, tekrar abdest almalıdır.
 • Delilere dokunma ve ölüye dokunma: Delilere dokunma ve ölüye dokunma, bedenin başka bir bedene temas ettiği durumlardır. Delilere dokunma, akıl hastası olan bir kişiye dokunmaktır. Ölüye dokunma, canlılık belirtisi olmayan bir kişiye dokunmaktır. Bu durumlar, hem pis hem de necis oldukları için, abdesti bozarlar. Bu nedenle, bu durumlardan birine maruz kalan bir kişi, tekrar abdest almalıdır.

Yorumlar

“Abdest Nasıl Alınır” için bir yanıt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir